ห้องตรวจสอบสี รถยนต์ จักรยานยนต์ ดูสีผลิตภัณฑ์

Color Inspection Room

ห้องตรวจวสอบสี

  1. จำหน่ายอุปกรณ์สำหรับห้องตรวจสอบสี

  2. รับออกแบบห้องตรวจสอบสีหรือให้คำปรึกษาในการออกแบบ

  3. รับติดตั้งหรือสร้างห้องตรวจสอบสี

สนใจติดต่อ

Tel : 0-2673-2295,  Fax : 0-2673-2296
​​​​​Mb. 086-774-4545
E-mail : [email protected]
Line ID : featfair