ลูกค้าของเรา

ลูกค้าของเรา

           สินค้ายี่ห้อ Ralight เป็นสินค้าที่ได้คุณภาพและมาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพของสี ความเหมือนของสี สินค้าหลอดไฟมีอายุการใช้งานที่ยาวนานถึง 5,000 ชั่วโมง และจำหน่ายพร้อม Certificate จากสถาบันของรัฐ ที่ทดสอบด้วยระบบไฟภายในประเทศ ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ Ralight ในหลาย ๆ กลุ่มด้วยกัน อาทิ เช่น

1. กลุ่มลูกค้าที่ผลิตสิ่งพิมพ์

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

บริษัท ซีซี แอล ลาเบิล (ไทย) จำกัด

บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำกัด

บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด

บริษัท โรงงานลักกี้สตาร์การทอ จำกัด

บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด

บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด

2. กลุ่มลูกค้า Textile

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท วาไทยอุตสาหกรรม จำกัด

3. กลุ่มลูกค้าที่ผลิตเครื่องสำอาง

บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

บริษัท สกิน แคร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด

4. กลุ่มลูกค้าที่ผลิตสี

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส ( ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไทยดีเอนทีเพนท์ จำกัด

บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท พาราโค้ทติ้ง จำกัด

5. หน่วยงานอื่นๆ หรือสถาบันของรัฐฯ

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

พร้อมทั้งบริษัทฯ ยังมีวิศวกรที่ให้คำแนะนำและออกแบบติดตั้งระบบไฟเพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของสี ซึ่งมีลูกค้าที่ไว้วางใจให้ทางบริษัทฯ ออกแบบพร้อมติดตั้งระบบไฟเพื่อตรวจสี เช่น บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด