โคมไฟดูสี

%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%aa%e0%b8%b5-ralight-d50

โคมไฟดูสี RALIGHT

โคมไฟดูสี RALIGHT ใช้สำหรับการตรวจสอบสีของงาน  เพื่อดูความถูกต้องของสี มี 4 แบบ คือ

1.โคมไฟดูสี RALIGHT D50 / 32W

2.โคมไฟดูสี RALIGHT D50 / 20W

3.โคมไฟดูสี RALIGHT D65 / 36W

4.โคมไฟดูสี RALIGHT D65 / 18W

รายละเอียดที่เหมือนกัน

  • ระบบไฟภายในควบคุมด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ช่วยให้ประหยัดไฟและ    เสริมประสิทธิภาพในการทำงานของหลอดไฟ
  • มีจอ  Display แสดงชั่วโมงการทำงานของหลอดไฟด้วยระบบดิจิตอล  และมีระบบการแจ้งเตือนเมื่อหลอดไฟครบอายุการใช้งาน
  • โครงสร้างผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมพิเศษจากประเทศเยอรมัน ซึ่งมีความแข็งแรง ทนทาน สวยงาม และไม่ติดไฟ

ข้อแตกต่าง

ชื่อ รหัส ขนาด กxยxส (cm.) ประเภทหลอดไฟ
โคมไฟดูสี Ralight D65 / 18 W 68 x 68 x 12 Ralight D65/18Watt อายุการใช้งาน 5,000 ชั่วโมง
โคมไฟดูสี RALIGHT D50 / 32W 89 x 125 x 12 Ralight D50/32Watt อายุการใช้งาน 5,000 ชั่งโมง
โคมไฟดูสี RALIGHT D50 / 20W 68 x 68 x 12 Ralight D50/20Watt อายุการใช้งาน 5,000 ชั่วโมง
โคมไฟดูสี RALIGHT D65 / 36W 89 x 125 x 12 Ralight D65/36Watt อายุการใช้งาน 5,000 ชั่วโมง

** รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการและรับประกันสินค้า

  • หลอดไฟมีปัญหาใช้งานไม่ได้  มีหลอดใหม่เปลี่ยนได้ภายใน  15  วัน ไม่ต้องรอสินค้านาน
  • ระบบไฟมีปัญหาขัดข้อง  มีช่างที่มีความชำนาญดูแลแก้ไขระบบไฟให้ได้ภายใน  15  วัน
  • ในกรณีระบบไฟมีปัญหาต้องเปลี่ยนแผงวงจรใหม่  มีช่างที่มีความชำนาญดูแลเปลี่ยนแผงวงจรใหม่ได้ภายใน  15  วัน
  • มีบริการหลังการขายและระยะเวลาการรับประกันกำหนด 2 ปี*  หรือระยะเวลา 5,000 ชั่วโมง  แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน

*เงื่อนไขเป็นไปตามการรับประกันของทางบริษัทฯ

การันตีคุณภาพสินค้าโดยใบรับรองคุณภาพจากสถาบันของรัฐ

แบบโคมไฟดูสีเป็นลิขสิทธิ์ของทางบริษัทโปรดักส์ เซิซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เท่านั้น ห้ามลอกเลียนแบบโดยเด็ดขาด

get-a-quote-th