หลอดไฟดูสี D50, D65, TL84, A, UV, UV SUN มาตรฐาน ISO 3664

หลอดไฟ Ralight D50

หลอดไฟ Ralight D50 / 58W

หลอดไฟ Ralight D50  เป็นแสงจำลองแสงอาทิตย์ในโซนเอเซีย  ซึ่งเป็นแสงมาตรฐานในการตรวจสอบสี  ตามมาตรฐาน  ISO 3664
เหมาะสำหรับ การดูสีงานพิมพ์,  งานประเภทกราฟฟิคดีไซน์, ภาพถ่าย  และดูสีพลอย
ลักษณะเฉพาะ  :  หลอดไฟ Ralight  D50/58W
  • กระแสไฟ 58 W (หลอดยาวพิเศษ) / 220V
  • ขนาดความยาว 1,500  / Base G13 / Ø T8 / 25.5 mm.
  • อายุการใช้งาน 5,000  ชั่วโมง (ณ ประสิทธิภาพ 100%)
  • เป็นหลอด Grade A  นำเข้าจากประเทศเยอรมัน
  • การันตีคุณภาพสินค้าโดยใบรับรองคุณภาพจากสถาบันของรัฐ
  • มีบริการหลังการขาย และรับประกันสินค้า 1  เดือน*
*เงื่อนไขเป็นไปตามการรับประกันของทางบริษัทฯ
การันตีคุณภาพสินค้าโดยใบรับรองคุณภาพจากสถาบันของรัฐ

หลอดไฟ Ralight D50 / 32W

หลอดไฟ Ralight D50 (หลอดยาว)  เป็นแสงอาทิตย์ในโซนเอเซีย  ซึ่งเป็นแสงมาตรฐานในการตรวจสอบสี  ตามมาตรฐาน  ISO 3664 ใช้สำหรับการดูสีงานพิมพ์,  งานประเภทกราฟฟิคดีไซน์, ภาพถ่าย  และดูสีพลอย
เหมาะสำหรับ  การดูสีงานพิมพ์,  งานประเภทกราฟฟิคดีไซน์, ภาพถ่าย  และดูสีพลอย
ลักษณะเฉพาะ : หลอดไฟ Ralight D50/32W
  • กระแสไฟ 32W (หลอดยาว) / 220V / 255 mA
  • ขนาดความยาว 1,198  / Base G13 / Ø T8 / 25.5 mm.
  • ค่าความสว่าง 2,120 lm
  • อายุการใช้งาน 5,000  ชั่วโมง (ณ ประสิทธิภาพ 100%)
  • เป็นหลอด Grade A  นำเข้าจากประเทศเยอรมัน
  • การันตีคุณภาพสินค้าโดยใบรับรองคุณภาพจากสถาบันของรัฐ
  • มีบริการหลังการขาย และรับประกันสินค้า 1  เดือน*
*เงื่อนไขเป็นไปตามการรับประกันของทางบริษัทฯ
การันตีคุณภาพสินค้าโดยใบรับรองคุณภาพจากสถาบันของรัฐ

หลอดไฟ Ralight D50 / 20W

หลอดไฟ Ralight D50   เป็นแสงอาทิตย์ในโซนเอเซีย  ซึ่งเป็นแสงมาตรฐานในการตรวจสอบสี  ตามมาตรฐาน  ISO 3664 ใช้สำหรับการดูสีงานพิมพ์,  งานประเภทกราฟฟิคดีไซน์, ภาพถ่าย  และดูสีพลอย
เหมาะสำหรับ   การดูสีงานพิมพ์,  งานประเภทกราฟฟิคดีไซน์, ภาพถ่าย  และดูสีพลอย
ลักษณะเฉพาะ  : หลอดไฟ Ralight D50/20W
  • กระแสไฟ 20W (หลอดสั้น) / 220V / 360 mA
  • ขนาดความยาว 580  / Base G13 / Ø T10 / 32.5 mm.
  • ค่าความสว่าง 924  lm
  • อายุการใช้งาน 5,000  ชั่วโมง (ณ ประสิทธิภาพ  100%)
  • เป็นหลอด Grade A  นำเข้าจากประเทศเยอรมัน
  • การันตีคุณภาพสินค้าโดยใบรับรองคุณภาพจากสถาบันของรัฐ
  • มีบริการหลังการขาย และรับประกันสินค้า 1  เดือน*
*เงื่อนไขเป็นไปตามการรับประกันของทางบริษัทฯ การันตีคุณภาพสินค้าโดยใบรับรองคุณภาพจากสถาบันของรัฐ

หลอดไฟ Ralight D65

หลอดไฟ Ralight D65 / 58W

หลอดไฟ Ralight D65  เป็นแสงจำลองแสงอาทิตย์ในโซนยุโรปและอเมริกา ซึ่งเป็นแสงที่ใช้สำหรับการดูสีงานผ้า หรือดูเพชร
คุณสมบัติเฉพาะ :  Ralight  D65/58W
  • กระแสไฟ 58 W (หลอดยาวพิเศษ) / 220V / 250 mA
  • ขนาดความยาว 1,500 / Base G13 / Ø T8 / 25.5 mm.
  • ค่าความสว่าง 4,000 lm
  • อายุการใช้งาน 5,000 ชั่วโมง (ณ ประสิทธิภาพ  100%)
  • เป็นหลอด Grade A  นำเข้าจากประเทศเยอรมัน
  • การันตีคุณภาพสินค้าโดยใบรับรองคุณภาพจากสถาบันของรัฐ
  • มีบริการหลังการขาย และรับประกันสินค้า 1  ปี หรือเมื่อหลอดไฟครบอายุการใช้งาน*
*เงื่อนไขเป็นไปตามการรับประกันของทางบริษัทฯ
การันตีคุณภาพสินค้าโดยใบรับรองคุณภาพจากสถาบันของรัฐ

หลอดไฟ Ralight D65 / 36W

หลอดไฟ Ralight  D65  เป็นแสงจำลองแสงอาทิตย์ในโซนยุโรปและอเมริกา  ซึ่งเป็นแสงที่ใช้สำหรับการดูสีงานผ้า  หรือดูเพชร
ลักษณะเฉพาะ : หลอดไฟ Ralight  D65/36W
  • กระแสไฟ 36W (หลอดยาว) / 220V / 440 m
  • ขนาดยาว 1,198 mm. / Base G13 / Ø T8 / 26 mm.
  • ค่าความสว่าง 2,300 lm
  • เป็นหลอด Grade A  สินค้าจากประเทศเยอรมัน
  • อายุการใช้งาน 5,000  ชั่วโมง (ณ ประสิทธิภาพ 100%)
  • มีบริการหลังการขาย และรับประกันสินค้า 1  เดือน*
*เงื่อนไขเป็นไปตามการรับประกันของทางบริษัทฯ
*การันตีคุณภาพสินค้าโดยใบรับรองคุณภาพจากสถาบันของรัฐ*

หลอดไฟ Ralight D65 / 18W

หลอดไฟ Ralight D65   เป็นแสงอาทิตย์ในโซนยุโรปและอเมริกา  ซึ่งเป็นแสงมาตรฐานในการตรวจสอบสี  ตามมาตรฐาน  ISO 3664 ใช้สำหรับการดูสีงานผ้า  หรือดูเพชร
ลักษณะเฉพาะ :  หลอดไฟ  Ralight  D65/18W
  • กระแสไฟ 18W (หลอดสั้น) / 220V/ 360 mA
  • ขนาดยาว 602 / Base G13 / Ø T8 / 25.5 mm.
  • อุณหภูมิสีของแสง 6500 K , ค่าความสว่าง 870 lumen
  • อายุการใช้งาน 5,000  ชั่วโมง  (ณ ประสิทธิภาพ  100%)
  • เป็นหลอด Grade A  นำเข้าจากประเทศเยอรมัน
  • การันตีคุณภาพสินค้าโดยใบรับรองคุณภาพจากสถาบันของรัฐ
  • มีบริการหลังการขาย และรับประกันสินค้า 1  เดือน*
*เงื่อนไขเป็นไปตามการรับประกันของทางบริษัทฯ
การันตีคุณภาพสินค้าโดยใบรับรองคุณภาพจากสถาบันของรัฐ

หลอดไฟ Ralight TL84

 

หลอดไฟ Ralight TL84 / 36W

หลอดไฟดูสี  Ralight TL84   เป็นแสงที่ใช้ภายในห้างสรรพสินค้า  ให้แสงสวยทำให้สินค้าดูสวยงาม
ลักษณะเฉพาะ : หลอดไฟ Ralight TL84/36W
  • กระแสไฟ 36W (หลอดยาว) / Base G13 / Ø T8 / 26 mm.
  • ค่าความสว่าง  3,350 lm
  • ขนาดความยาวหลอด 1,198
  • อายุการใช้งาน 5,000  ชั่วโมง (ณ ประสิทธิภาพ 100%)
  • เป็นหลอด Grade A  นำเข้าจากประเทศเยอรมัน
  • การันตีคุณภาพสินค้าโดยใบรับรองคุณภาพจากสถาบันของรัฐ
  • มีบริการหลังการขาย และรับประกันสินค้า 1  เดือน*
*เงื่อนไขเป็นไปตามการรับประกันของทางบริษัทฯ
การันตีคุณภาพสินค้าโดยใบรับรองคุณภาพจากสถาบันของรัฐ

หลอดไฟ Ralight TL84 / 18W

หลอดไฟ  Ralight TL84   เป็นแสงที่ใช้ภายในห้างสรรพสินค้า  ให้แสงสวยทำให้สินค้าดูสวยงาม
ลักษณะเฉพาะ :  หลอดไฟ Ralight TL84/18W
  • กระแสไฟ 18W (หลอดสั้น) / Base G13 / Ø T8 / 26 mm.
  • ค่าความสว่าง 1,420 lm
  • ขนาดความยาวหลอด 590
  • อายุการใช้งาน 5,000  ชั่วโมง  (ณ ประสิทธิภาพ  100%)
  • เป็นหลอด Grade A  นำเข้าจากประเทศเยอรมัน
  • การันตีคุณภาพสินค้าโดยใบรับรองคุณภาพจากสถาบันของรัฐ
  • มีบริการหลังการขาย และรับประกันสินค้า 1  เดือน*
*เงื่อนไขเป็นไปตามการรับประกันของทางบริษัทฯ
การันตีคุณภาพสินค้าโดยใบรับรองคุณภาพจากสถาบันของรัฐ

หลอดไฟ Ralight UV

 

หลอดไฟ Ralight UV / 36 W

หลอดไฟ Ralight  UV  (หลอดยาว) เป็นแสงที่เหมาะสำหรับการดูภายใต้สภาพแสงสีม่วง  ทำให้สินค้าดูเด่น
เหมาะสำหรับ    การดูสีงานพิมพ์ประเภทธนบัตร, แสตมป์, ฉลากสินค้า, สติ๊กเกอร์กันปลอม  และตรวจสอบสารเคมีที่ไวต่อแสง UV
ลักษณะเฉพาะ  :  หลอดไฟ Ralight UV/36W 
  • กระแสไฟ 36W / ความเข้มของแสงในย่าน A  47.53 µw/cm².
  • ขนาดความยาว 1,198  / Ø T8
  • อายุการใช้งาน 3,000  ชั่วโมง (ณ ประสิทธิภาพ  100%)
  • เป็นหลอด Grade A  นำเข้าจากประเทศเยอรมัน
  • การันตีคุณภาพสินค้าโดยใบรับรองคุณภาพจากสถาบันของรัฐ
  • มีบริการหลังการขาย และรับประกันสินค้า 1  เดือน*
*เงื่อนไขเป็นไปตามการรับประกันของทางบริษัทฯ
การันตีคุณภาพสินค้าโดยใบรับรองคุณภาพจากสถาบันของรัฐ

หลอดไฟ Ralight UV / 18 W

หลอดไฟ  Ralight  UV   เป็นแสงที่เหมาะสำหรับการดูภายใต้สภาพแสงสีม่วง  ทำให้สินค้าดูเด่น
เหมาะสำหรับ   การดูสีงานพิมพ์ประเภท  ธนบัตร, แสตมป์,  ฉลากสินค้า, สติ๊กเกอร์กันปลอม  และตรวจสอบสารเคมีที่ไวต่อแสง UV
ลักษณะเฉพาะ :  หลอดไฟ Ralight UV/18W
  • กระแสไฟ 18W / ความเข้มของแสงในย่าน A 63 µw / cm².
  • ขนาดความยาว 590  / Ø T8
  • อายุการใช้งาน 3,000  ชั่วโมง (ณ ประสิทธิภาพ  100%)
  • เป็นหลอด Grade A  นำเข้าจากประเทศเยอรมัน
  • การันตีคุณภาพสินค้าโดยใบรับรองคุณภาพจากสถาบันของรัฐ
  • มีบริการหลังการขาย และรับประกันสินค้า 1  เดือน*
*เงื่อนไขเป็นไปตามการรับประกันของทางบริษัทฯ
การันตีคุณภาพสินค้าโดยใบรับรองคุณภาพจากสถาบันของรัฐ

หลอดไฟ Ralight UV SUN / 18W

หลอดไฟ Ralight UV SUN เป็นแสงที่เหมาะสำหรับการดูภายใต้สภาพแสงสีม่วง  ทำให้สินค้าดูเด่น
เหมาะสำหรับ การดูสีงานพิมพ์ประเภท  ธนบัตร, แสตมป์,  ฉลากสินค้า, สติ๊กเกอร์กันปลอม  และตรวจสอบสารเคมีที่ไวต่อแสง UV
ลักษณะเฉพาะ  :  หลอดไฟ Ralight UV SUN/18W
  • กระแสไฟ 18W / ความเข้มของแสงในย่าน A 32  µw / cm².
  • ขนาดความยาว 590  / Ø T8
  • อายุการใช้งาน 3,000  ชั่วโมง (ณ ประสิทธิภาพ  100%)
  • เป็นหลอด Grade A  นำเข้าจากประเทศเยอรมัน
  • การันตีคุณภาพสินค้าโดยใบรับรองคุณภาพจากสถาบันของรัฐ
  • มีบริการหลังการขาย และรับประกันสินค้า 1  เดือน*
*เงื่อนไขเป็นไปตามการรับประกันของทางบริษัทฯ
การันตีคุณภาพสินค้าโดยใบรับรองคุณภาพจากสถาบันของรัฐ

หลอดไฟ Ralight CWF

หลอดไฟ Ralight CWF

หลอดไฟ Ralight  CWF 18W
เหมาะสำหรับ หลอดไฟ Ralight CWF (หลอดสั้น) เป็นแสงที่ใช้ภายในห้างสรรพสินค้า ให้แสงสวยทำให้สินค้าดูสวยงาม
ลักษณะเฉพาะ :  หลอดไฟ Ralight UV/18W
  • กระแสไฟ 18W (หลอดสั้น) / Base G13 / Ø T8 / 26 mm.
  • ค่าความสว่าง 900 lm
  • ขนาดความยาวหลอด 587 mm.
  • อายุการใช้งาน 3,000 ชั่วโมง (ณ ประสิทธิภาพ 100%)
  • เป็นหลอด Grade A นำเข้าจากประเทศเยอรมัน
  • มีบริการหลังการขาย และรับประกันสินค้า 1  เดือน*
*เงื่อนไขเป็นไปตามการรับประกันของทางบริษัทฯ
การันตีคุณภาพสินค้าโดยใบรับรองคุณภาพจากสถาบันของรัฐ

 

 

get-a-quote-th